Krnov na start

Oceněný návrh v architektonické soutěži

Návrh se snaží minimálními prostředky transformovat dlouho opomíjený sportovní areál na plnohodnotný veřejný prostor. Na rozmezí městského parku a modernistického sídliště vytváříme soudobou vrstvu racionálních cest a povrchů, obklopených měkkou sítí neformálních veřejných prostorů, plných vzrostlé zeleně. V urbanismu města obnovujeme dvě základní protnuté osy, které vytvoří rámec budoucímu rozvoji. Nehledáme expresivní formy, ale vytváříme přirozeně prostupnou a bezpečnou městskou krajinu, dostupnou každému.

Stávající sportovní areál má již nyní velké množství kvalit, které je potřeba znovu objevit a využít. Není nutné začínat od nuly. Před revolucí upřednosťnujeme evoluci. Snažíme se číst kontext místa a zbytečně nehledat nová řešení tam, kde to není nezbytné. Naopak neváháme navrhovat tam, kde lze nečekaným zásahem vytvořit novou kvalitu.

Velká část městského plánování se tradičně točí kolem otázek automobilové dopravy, bydlení, obchodu a výroby. Otázky kvalitního životního prostředí a zdraví naproti tomu většinou zůstávají jen na papíře různých nezávazných doporučení a deklarací. Města přátelská k lidem by měla poskytovat bezpečný prostor, kde nejsou ohrožováni přebujelou automobilovou dopravou a znečištěným ovzduším. Měla by být místem, kde se děti i dospělí mohou svobodně rozvíjet a realizovat. Místem, kde mají dostatek zeleně, parků a hřišť, která mají možnost přetvářet dle vlastních vizí a potřeb.

Kromě prostoru pro strukturované a jasně definované sportovní aktivity však vidíme příležitost i v prostorech bez zřejmé funkce či určení. Města přátelská ke všem věkovým skupinám nemají nabízet pouze prostor pro programové aktivity (jako fotbalová hřiště, hřiště s košem pro házenou a podobně). Důležité je, že poskytují například i dětem a mladistvým možnost využívat prostor dle vlastních představ a potřeb. Podporují imaginaci, hru, neomezují se na předem naplánované aktivity a pravidla. Například skateparky se ukazují jako ideální místa, která jsou bez dohledu dospělých, bez bariér a pravidel, umožňují svobodnou a nestrukturovanou aktivitu.

I z tohoto důvodu považujeme současný skatepark za srdce areálu a navrhujeme jeho další rozvoj. Kolem stávajících betonových překážek navrhujeme nový barevný prstenec parkourového hřiště s měkkým tartanovým povrchem. Jednotlivé překážky pro skákání jsou usazeny na několika terasovitých stupních s mnoha potenciálními funkcemi. V průběhu konání skateboardových závodů se například snadno stanou neformálním hledištěm. V každodením užívání však tyto měkké terasy především umožňují vyrovnat velké výškové rozdíly mezi betonovým parkem a okolním terénem a celý prostor tak sjednotit v topografii i charakteru a vytvořit novou plynulejší a sdílenou platformu pro všechny spontánní projevy městkého života.

Info

  • místo: Krnov
  • řešené území: 82900 m2
  • investor: město Krnov
  • status: soutěž, ocenění
  • rok: 2020

Team

  • Ing. arch. Martin Duba
  • Ing. arch. Milada Vorzová
  • Ing. arch. Tereza Buryová