Zauhlovačka

1. cena ve vyzvané architektonické soutěži

V rámci nově vznikajícího komunitního centra Zauhlovačka navrhujeme novou podobu baru s pódiem a zázemím. Stávající objekt zauhlovací věže respektujeme jako historicky cennou industriální památku a nové části interiéru jsou proto navrženy jako volně vložené solitérní objekty. Staré se tu nedotýká nového. Jde o dvě nezávislé vrstvy, mezi kterými plyne prostor.

Vybourání nepůvodních příček a zazděných oken umožnilo artikulovat původní podobu kruhového prostoru. Jeho vyznění podporuje i denní světlo, které dovnitř přichází ze všech oken po obvodu a scénicky tak osvětluje interiér uvnitř. Prostorové řešení je úsporné a proto pevné. Výjimkou je pódium, které lze v závislosti na programu operativně zvětšit, či zmenšit.

Stávající materialita objektu je krásná ve svém přirozeném stáří. Množství různých podob betonu na stropě, podlaze a soklu vytváří v kontrastu se starým zdivem dostatečnou pestrost. Nové objekty se proto snaží této bohatosti spíše nekonkurovat.

Info

  • rok: 2016
  • místo: Vratislavice, Liberec
  • velikost: 125 m2
  • klient: spolek AvantgArt
  • status: v přípravě