Areál bývalé Neubertovy tiskárny

Zvláštní cena Heluz 2019

Atmosféra Smíchova vždy vzbuzovala různorodé pocity. Na jednu stranu je patrná návaznost na historické staré město – ať už v podobě letohrádků, viničních usedlostí či honosných činžáků – to vše dává Smíchovu určitou důstojnost a vznešenost. Na straně druhé si Smíchov stále uchoval atmosféru průmyslového předměstí. V tomto rozhraní se nachází areál bývalé Neubertovy tiskárny. Rušná tiskárna balancující na hraně svahu s královským výhledem na protější Bertramku.

Místo
Pozemek se nachází v prudkém svahu v ulici Kmochova a dále stoupá Grafickou ulicí směrem do parku Sacre Coeur. Přístup k pozemku má z každé strany rozlišný charakter. Stoupajíc strmě z rušné ulice se zdá místo úzké a tmavé. Naopak z parku je plocha otevřená a zalitá sluncem.
Různorodý charakter místa je dán okolím na něž navazuje. Severozápadně se pozemek obrací do kompakní ulice, z východu navazuje na zelenou plochu a jižní hranici tvoří strmý svah umocněný hranou vjezdu do strahovského tunelu.
Jako důležitou spojnici s širším okolím vnímám park Sacre Coeur, dnes však s chybějícím napojením.
Navrhuji proto nové přímé pěší napojení do parku skrz zelenou plochu s alejí a výhledově zamýšlím novou hmotu na vzniklém trojúhelníku.

Navrhujeme dům reagující na diverzitu charakterů – do kompaktní ulice stavím pevný blok, který respektuje okolí a doplňuje ji. Směrem do parku se otevírá, prodlužuje park a na konci ho zase vypouští do svahu a ulice. Hranu svahu drží pevná hmota.

Dům
Blok domu je tvořen dvěmi objekty – pevná výškově uskakující hmota kopíruje uliční čáru a reaguje na terén. Hmota uvnitř zahrady, na hraně svahu je nízká, přímá a odlišného charakteru. Nové domy programově reagují na lokální kontext i na historickou stopu samotného místa. Navrhuji bytový dům s uměleckými ateliéry a galerií.
Hmota domu je v parteru přerušena průchodem s brankou do vnitřní zahrady, ze které jsou přístupné hlavní vchody do obou objektů.

Hlavní dům
Hlavní dům lemující uliční čáru má dvě tváře – uliční fasáda se tváří přísně a nepropustně zatímco fasáda do zahrady je uvolněnější s balkony. Vysoký sokl odlišuje jak materiálově tak tvarově odlišné funkce v domu – v přízemních veřejných částech jsou umístěny umělecké ateliéry, v horních patrech pak byty. Byty v hlavním domě jsou příčné a velkorysé.
Podzemní garáže jsou umístěné pod oběmi objekty. Jsou řešené principem ramp na půl podlaží v návaznosti na terén. Do garáží se najíždí přímo z terénu z ulice Kmochova. V podzemních podlažích jsou umístěny sklepní koje, kolárny a technické místnosti.

Pavlačový dům
Pevný dům stojící na hraně má odlišný charakter. Nízký, stojící v zahradě je porostlý popínavou zelení. Betonový dům má předsazenou venkovní ocelovou pavlač, která je dostatečně široká pro soukromé využití prostoru před vchodem do bytu. Byty v pavlačovém domě jsou charakterově skromější a menší.
Hmota domu se line podél hrany až do parku. V této části se nachází veřejná galerie s ateliery.

Byty
Princip bytu je založen na příčném průhledu skrze celý byt, který podporuje celkový koncept dvou atmosfér a různých světů – osa ulice / zahrada. Byty jsou koncipovány s důrazem na kvalitu jak vnitřního prostoru tak výhledových os.

Byt příčný
Základní typ bytu v hlavním domě. Má dvě varianty, s jednou nebo dvěma ložnicemi. Do bytu se vstupuje přes centrální prosklenou halu umocňující osu ulice/zahrada. Z haly jsou přístupny hlavní pobytové prostory, zázemí bytu a ložnice. Ložnice má samostatnou koupelnu a šatnu schovanou za skládací stěnou.

Byt nárožní
Nárožní byt má dvousměrně orientovanou dispozici směrem do ulice s nárožní lodžií. Střed bytu okolo lodžie tvoří otevřený prostor obývacího pokoje a kuchyně s jídlenou, na tyto prostory jsou navázány další pokoje. Dětský pokoj má vlastní koupelnu a šatnu s možností soukromého vstupu.

Byt s pavlačí
V pavlačovém domě se celkově nachází tři typy bytů založené na stejném principu. Jedná se menší byty přístupné z otevřené pavlače. Prostor na pavlači před vchodem je možné využít jako další pobytové místo. Do bytu se vchází přímou chodbou se skleněnými dveřmi vedoucími do hlavní obytné místnosti, hned při vstupu se otevírá výhledová osa. Obývací pokoj s kuchyní je otevřen jižnímu výhledu. Ložnice má okna na orientovaná do pavlače – okna mají neprůhledné okenice, které je možné úplně zatáhnout. Ve středu dispozice se nachází koupelna s oddělenou toaletou.

Umělecké ateliéry / coworkigové prostory
Umělecké ateliéry a sdílené pracovní prostory se nachází v nižších patrech hlavního domu. Prostory jsou pojaty jako velké otevřené ateliry přes několik pater. Jedná se o variabilní prostor, který je možno různě prostorově dělit nebo spojovat. Každý atelier má na patře dvě buňky se zázemním – wc, kuchyňkou, šatnou, skladem a technickou místností. Ateliéry jsou přístupné z ulice nebo z každého patra domovním schodištěm.

Galerie
Prostor galerie slouží umělcům pro konání výstav. Galerie je veřejně přístupná z parku. Výstavní prostor je koncipován jako jeden velký prostor s ochozem osvětlený střešním oknem. Z ochozu je přístup na venkovní terasu. Na prostor galerie je navázán umělecký ateliér, řešený stejným otevřeným konceptem jako prostory v hlavním objektu.

Kavárna
Kavárna se nachází na nároží a je přístupná přímo z ulice. Prostor kavárny je dvoupodlažní.

Zahrada
Společná zahrada uvnitř bloku je přístupná všem obyvatelům domů a umělcům z atelierů. Do zahrady jsou otevřeny jak pracovní prostory tak předzahrádky, rozhraní mezi soukromým a veřejným je řešeno pomocí zeleně a nízkých zídek. Vstup ze zahrady do parku nebo galerie je umožněn pomocí schodiště.

Info

  • zastavěná plocha:
  • užitná plocha:
  • investiční náklady:
  • investor:
  • status: diplomní projekt (Novotný-Koňata-Zmek, ČVUT)