Ski a Bike Centrum Radotín, Vindyšova továrna

Nominace na Českou cenu za architekturu 2020

Zakladatelem radotínské „Vindyšovky“ byl činorodý továrník a sokol Josef Vindyš. Zdejší továrna se otevřela roku 1910 a proslavila se především výrobou tělocvičného nářadí.
 Její historie byla již od počátku spjata se sportem a firma Ski a Bike Centrum Radotín na ni hrdě navazuje.

Multifunkční areál v sobě kombinuje rozsáhlé prodejní plochy a mnoho dalších provozů – restaurant Musa, multifunkční sál, prodejnu Skibi, skladové a technologické zázemí, administrativu, expedici zboží, servis a půjčovnu lyží i kol.

Narozdíl od jiných industriálních památek s bohatými fasádami z lícového zdiva byla zdejší továrna již v době svého vzniku pouze jednoduchou stavbou bez detailu a její charakter tvoří především výrazná silueta šedové střechy.

Historie bohužel z objektu důsledně odstranila všechny jeho původní kvality, což zároveň umožnilo přistupovat k zadání bez nostalgie a sentimentu. Prvotním úkolem architekta bylo především znovu objevit tektoniku původní stavby, obalené náhodnými přístavbami. Strukturovaný sokl na nově zateplené fasádě dnes pomáhá rozlišit jednotlivé části původního celku.

Po důkladném očištění útrob továrny bylo nutné její haly uzpůsobit novým potřebám. Každý z prostorů vyžadoval svůj osobitý charakter, který by pomohl odlišit jednotlivé části prodejny v jinak přísně monotónních a opakujících se halách. Složitost programu bylo i kvůli rozpočtovým limitům nutné realizovat co nejjednodušším návrhem.

Nové funkce jsou do jednotlivých prostorů vkládány prostřednictvím pečlivě navržených vestaveb, které vždy jediným krokem řeší prostorové, utilitární i estetické požadavky. Na pomezí mezi interiérem a stavbou vytváříme novou vrstvu, sjednocenou surovým materiálem a strohou barevností. Současný design na pozadí autentických konstrukcí Vindišovi továrny.

Projekt byl v roce 2020 nominován na Českou cenu za architekturu.

Info

 • zastavěná plocha: 2130 m2
 • užitná plocha: 2600 m2
 • plocha areálu: 8500 m2
 • obestavěný prostor: 14830 m3
 • investiční náklady: 90 mil. Kč
 • investor: Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o.

 • realizace: červenec 2018 - září 2019

Team

 • Ing. arch. Martin Duba
 • Ing. arch. Petr Šindelář
 • Ing. arch. Hana Davidová

Foto

 • Václav Novák (vaclavnovak.com)