Svazková škola Chýně-Hostivice

3. cena v architektonické soutěži

Novou školu navrhujeme jako místo pro společenský život celé obce. Stavba svým hmotovým členěním kolem sebe utváří sérii veřejných prostorů, které dům umožňují využívat od rána až do pozdního večera. Dvory jsou zde přirozeným prostorem školy, do kterého je možné rozšiřovat veškeré školní, dětské i komunitní aktivity. Program umístěný přímo v parteru zároveň pomáhá aktivovat veřejný prostor a všechny veřejné, pronajímatelné nebo sdílené části školy tak vždy mají svůj přímý přístup do exteriéru.

Budova je racionálnlě rozčleněna na tři křídla, vzájemně propojená dvěma schodišťovými halami pro první a druhý stupeň. Jednotlivé klastry kmenových tříd jsou přehledně umístěny do celkem tří nadzemních podlaží, aniž by od sebe byly striktně odděleny. Naopak, interiér školy je navržen jako spojitý prostor, který umožňuje flexibilní využití dle aktuálních potřeb či denní doby.

Koncept čtyř školních dvorů spolu s terénní konfigurací umožňuje přístup do exteriéru i ve druhém patře. Pro potřeby nejmenších dětí a školních družin je na střeše jídelny k dispozici herní zahrada. Starší děti pak z klastru speciálních učeben mají přímý přístup na herní dvůr s multifunkčním hřištěm.

Info

  • zastavěná plocha: 6419 m2
  • užitná plocha: 13 902 m2
  • obestavěný prostor: 59 463 m3
  • investiční náklady: 500 mil. Kč
  • investor: MMR, Chýně-Hostivice
  • status: soutěž, 3.místo