Milada Hejdová

autorizovaný architekt ČKA 05206

Ing. arch. Milada Hejdová *1991, Praha
Fakulta architektury, ČVUT v Praze
Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci
autorizovaný architekt ČKA 05206


2019 Hejdová Duba architekti s.r.o., Praha, ČR
2018-2019 Rusina Frei architekti, Praha, ČR
2017-2018 Headhand, Praha, ČR
2015-2017 Progres, Praha, ČR
2014 COBE, Kodaň, DK
2013 City Upgrade, Praha, ČR

Ocenění Hejdová Duba architekti

2023 – 3. místo – MATEŘSKÁ ŠKOLA U PŘEHRADY, JABLONEC N.N. – architektonická soutěž ČKA (autor)
2022 – 2. místo – KULTURNÍ CENTRUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – architektonická soutěž ČKA (autor)
2022 – 3. místo – PŘÍSTAVBA ZŠ PRAHA – LIPENCE – architektonická soutěž ČKA (autor)
2021 – 3. místo – SVAZKOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ-HOSTIVICE – architektonická soutěž ČKA (autor)
2020 – 1. místo – PŘÍSTAVBA MŠ V MORAVSKÉ NOVÉ VSI – architektonická soutěž ČKA (autor)
2020 – 4. místo – PAMÁTNÍK HOLOKAUSTU ROMŮ A SINTŮ, LETY U PÍSKU – mezinárodní soutěž
2018 – 1. místo – MŠ NA MARNĚ V BUBENČI, PRAHA 6 – architektonická soutěž ČKA

Ocenění

2018 – zvláštní cena ČKA – přehlídka diplomových prací 2018
2013 – 1. místo – BETON V ARCHITEKTUŘE – nová čtvrť pro dolní oblast Vítkovic
2012 – nominace – YOUNG ARCHITECT AWARD –
2012 – 1. místo – JFK – Kolumbárium Litomyšl